Կայուն զարգացում

 

«Սպայկա» ՍՊ ընկերությունը որդեգրել է իր գործունեությունը կայուն զարգացման սկզբունքներին համահունչ կազմակերպելու և իրականացնելու քաղաքականությունը: Այդ նպատակով ընկերությունն իր գործունեությունը իրականացնում է Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի գործունեության ստանդարտներին համապատասխան:
Կայուն զարգացման սկզբունքներին իր գործունեության համապատասխանեցման նպատակով «Սպայկա» ՍՊ ընկերությունը կարևորում է

  • Շրջակա միջավայրի, տեխնիկական անվտանգության և սոցիալական քաղաքականության սահմանումը
  • Մարդկային ռեսուրսների ներգրավման և կառավարման քաղաքականության սահամանումը
  • Իր գործունեության հետ կապված հարցեով շահագրգիռ հանրության հետ առողջ երկխոսության մեխանիզմների ստեղծումը և փոխշահավետ համագործակցության ծավալումը
  • Կայուն զարգացման սկզբունքներին կապալառուների գործունեության համապատասխանեցումը

Ակնկալվում է, որ «Սպայկա» ՍՊ ընկերությունն իր նոր պլանավորվող, ինչպես նաև արդեն իսկ գործող ձեռնարկություններում որոշ ժամանակ անց ներդրված կլինեն և արդյունավետ կգործեն ISO 14001, ISO 22000 և OHSAS 18001 կառավարման համակարգերը:

 

 

Բողոքարկումների մեխանիզմի ընթացակարգ


Հանրային բողոքարկման ձևաթուղթ


Ներքին բողոքարկման ձևաթուղթ


SPAYKA