Թարմ մրգի և բանջարեղենի արտադրական գործընթացի հստակ պլանավորված բոլորաշրջան

  «Սպայկա» ընկերության կողմից կենտրոնացված կերպով իրականացվում է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան թարմ մրգի և բանջարեղենի արտադրական գործընթացի հստակ պլանավորված բոլորաշրջան, որը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

  •  կանխավճարային ֆինանսավորում
  •  այգիների մշակմանն ուղղված խորհրդատվություն
  •  բերքահավաքի կազմակերպում 
  •  մթերման ամբողջական ցիկլ 
  •  նախնական պաղեցում
  •  տեսակավորում
  •  փաթեթավորում
  •  պահեստավորում
  •  տևական պահեստավորում
  •  արտահանում և իրացում ` ԵՄ և ԵՏՄ երկրներ:

  Կորիզավոր մրգերի տեսակավորումը կատարվում է ավտոմատացված հոսքագծի միջոցով, որը տեսակավորում է միրգն ըստ իր որակի, չափի և քաշի չափորոշիչների: Այս ամենը թույլ է տալիս ընկերությանը միջազգային շուկաներում իրացնել բարձր և առաջին կարգի միրգ ու բանջարեղեն:

Արարատֆրուտ
SPAYKA