logo

Հարգելի գործընկերներ, ընկերության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, բողոքի, դիտողության  կամ առաջարկի դեպքում խնդրում ենք գրել հաղորդագրություն [email protected] spayka.com  էլ. հասցեին  կամ զանգահարել +374 10 444 470  հեռախոսահամարով:

Թափուր աշխատատեղեր

«Սպայկա» ընկերությունը ողջունում է բոլոր նրանց, ովքեր եռանդուն, նպատակասլաց, շնորհաշատ են և ցանկանում են իրենց մասնագիտական հմտությունները ներդնել մեր ընկերությունում:

Աշխատատեղեր
Ցանցային ադմինիստրատոր

 

Ապահովել ընկերության համակարգիչների և ցանցային սարքերի անխափան աշխատանքը:

 

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Կատարել համակարգիչների ընդհանուր և ցանցային ապահովում, համակարգիչների աշխատանքների վերահսկում, ցանցային սարքերի տեղադրում, փոփոխում և տեխնիկական սպասարկում ցանցի կառուցում/տեղափոխում, 

 • Տրամադրել աշխատակիցներին ցանցային հասանելիություն, դրանց դադարեցում, 

 • ՏՏ սարքավորումների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում, 

 • Ապահովել ներքին ցանցի սպասարկման և անխափան աշխատանքի իրականացումը,

 • Ապահովել համակարգիչների, տպիչ սարքերի, քարթրիջների անխափան աշխատանքը,

 • Սահմանված գրաֆիկով կատարել տեխնիկայի հաշվառում և գույքագրում, 

 • Ապահովել անհրաժեշտ ծրագրերի սպասարկում և թարմացումներ, 

 • Կատարել հեռախոսային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում, մոնտաժում, 

 • Կատարել ինտերնետ հասանելիության ապահովման ցանկացած տիպի աշխատանքների մոնտաժում և սպասարկում։

 

Պահանջվող որակավորումը

 • Բարձրագույն տեխնիկական/մասնագիտական կրթություն,

 • ՏՏ ցանցային սարքերի և այլ տեխնիկական միջոցների պրոֆիլակտիկ ախտորոշման, վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման հմտություն,

 • Սերվերների օպերացիոն համակարգերի իմացություն,

 • Ռուսաց լեզվի և անգլերենի բավարար իմացություն,

 • Նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և կիրառություն,

 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

 • Թիմում աշխատելու ունակություն,

 • Windows Server, VLAN, DHCP, Open VPN, MS Office, SQL,

 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր է:

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Իրավաբանական բաժնի ղեկավարի օգնական

 

Իրավաբանական բաժնի ղեկավարի հանձնարարությունների կատարում:

 

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Պայմանագրերի վարում,

 • Հարցումների, դիմումների, փաստաթղթերի ներկայացում և դրանց պատասխանների ստացում, 

 • Տեղեկատվական բազաների ստեղծում և վարում, 

 • Փաստաթղթային փաթեթների պատրաստում, 

 • Թարգմանությունների իրականացում, 

 • Գրագրության վարում հանձնարարությունների կատարման համար, 

 • Այլ պետությունների օրենսդրության ուսումնասիրություն և եզրակացությունների տրամադրում, 

 • Այլ հանձնարարությունների կատարում: 

 

Պահանջվող որակավորումը

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն

 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց  իմացություն

 • MS Office իմացություն

 • Նոր շրջանավարտների թեկնածությունը ողջունելի առաջադիմությամբ համալսարանական կրթությամբ և պրակտիկայով դիտարկվում է: 

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Իրավաբան

 

Ընկերության գործունեության իրավական սպասարկում, շահերի ներկայացում դատական, իրավապահ և այլ պետական մարմիններում։

 

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Պայմանագրերի նախապատրաստում, ստուգում,

 • Նախապահանջների, հայցադիմումների, դիմումների նախապատրաստում,

 • Պետական մարմիններին հարցումների, դիմումների ներկայացում,

 • Իրավական խորհրդատվությունների, եզրակացությունների տրամադրում ղեկավարությանը և այլ բաժիններին,

 • Պայմանագրերի վարում,

 • Դատական, իրավապահ և այլ պետական մարմիններում ընկերության շահերի պաշտպանություն, 

 • Այլ պետությունների օրենսդրության ուսումնասիրություն և եզրակացությունների տրամադրում։

 

Պահանջվող որակավորումը

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,

 • Քաղաքացիական, վարչական, պայմանագրային իրավունքի և օրենսդրության իմացություն,

 • MS Office իմացություն,

 • Փաստաբանական արտոնագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,

 • Ռուսերենի և անգլերենի գերազանց  իմացություն,

 • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձը մասնագիտական բնագավառում պարտադիր է,

 • Աշխատանքային փորձը դատական ոլորտում, խոշոր/միջազգային առևտրային կազմակերպություններում, հայտնի իրավաբանական ընկերություններում կդիտվի որպես առավելություն,

 • Արտասահմանյան բուհերում կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Միջազգային բեռնափոխադրումների մասնագետ

 

Ընկերության միջազգային բեռնափոխադրումների կազմակերպում և վերահսկում։ 

 

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Միջազգային բեռնափոխադրումներ իրկանացնելու նպատակով գտնել նոր հաճախորդներ, կնքել պայմանագրեր
 • Կազմել և ձևակերպել բեռնափոխադրման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը
 

Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն կառավարման կամ մարքեթինգի բնագավառում
 • Համակարգչի իմացություն (MS Office)
 • Աշխատանքային փորձը տրանսպորտի կամ բեռնափոխադրումների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Տրանսպորտային միջոցների երթերը համակարգող

 

Երթուղում գտնվող տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև վարորդների աշխատանքի վերահսկում և համակարգում:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Վերահսկել և կառավարել երթուղում գտնվող տրանսպորտային միջոցների շարժը
 • Մշտապես կապի մեջ լինել վարորդների հետ, և ղեկավարել նրանց աշխատանքը երթուղու ընթացքում
 • Կազմել և ձևակերպել բեռնափոխադրման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:


Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տեխնիկական/
 • Ռուսերեն լեզվի գերազանց իմացություն /այլ օտար լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/:
 • Համակարգչի իմացություն
 • Առնվազն 2-3 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • Արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն

 Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Վարորդ - էքսպեդիտոր

 

Միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնելու նպատակով` «Սպայկա» ընկերությանն անհրաժեշտ են 25-55 տարեկան փորձառու վարորդ- էքսպեդիտորներ

 

Աշխատանքային պարտականություններ


Միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացում դեպի Եվրոպա, ԱՊՀ և Պարսկական ծոցի երկրներ:

 

Պահանջվող որակավորում

 • Վարորդական իրավունքի E կարգի վկայականի առկայություն
 • Ռուսաց լեզվի պարտադիր իմացություն: Այլ օտար լեզվի իմացությունը և միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն
Վարձատրություն` Մրցակցային |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15․12. 2021
Այգեգործ-բանվորուհի


Աշխատանքային ժամերը

 

09:00-17:00

 

Վարձատրություն/աշխատավարձ

 

Աշխատավարձը՝ 125.000 - 200.000 դրամ։

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Նորագավիթում գտնվող լոլիկի ջերմատանը անհրաժեշտ են այգեգործ-բանվորուհիներ:


Ցանկալի է դիմեն Խարբերդ, Այնթապ, Էրեբունի և ՇԵնգավիթ համայնքների բնակիչները:


Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

 

Բոլոր ցանկացողներին խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝  098 60- 46-49 կամ 010 44-44-70։ 

 

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական հարցերի պատասխանատու/մասնագետ

 

Ընկերության գործունեության ընթացքում շրջակա միջավայրի, առողջապահական, աշխատանքի պաշտպանության, սննդամթերքի անվտանգության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, սոցիալական պատասխանատվության պահանջների սպասարկում, համապատասխանեցում։

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Շրջակա միջավայրի, առողջապահական, աշխատանքի պաշտպանության, սննդամթերքի անվտանգության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, սոցիալական պատասխանատվության ոլորտներում պլանավորում, կազմակերպում, դիտարկում և հսկում,

 • Նորմատիվ պահանջներին հետևելու հսկողության իրականացում,

 • Թույլտվությունների, լիցենզիաների և այլ փաստաթղթերի ստացում, 

 • Փաստաթղթերի պատրաստում և վարում՝ հրահանգների, հրամանների, կանոնների, ուղեցույցների, մոնիթորինգի, կատարված աշխատանքի, գործունեության վերաբերյալ նկարագրություն - հաշվետվությունների և այլն, 

 • Իրավաբանական բաժնի այլ գործառույթներից բխող աշխատանքների իրականացում, 

 • Հաշվետվությունների ներկայացում,

 • Հրահանգավորման իրականացում,

 • Հաշվառման վարում, 

 • Այլ պարտականություններ կախված թեկնածուի աշխատանքային փորձից և կրթությունից:

 

Պահանջվող որակավորումը

 • Բարձրագույն իրավաբանական, տնտեսագիտական, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, տեխնիկական կամ այլ պրոֆիլային կրթություն, 

 • Շրջակա միջավայրի, առողջապահական, աշխատանքի պաշտպանության, սննդամթերքի անվտանգության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, սոցիալական պատասխանատվության ոլորտներում օրենսդրության իմացություն, 

  * կարող է դիտարկվել նաև՝ առնվազն շրջակա միջավայրի, սննդի անվտանգության և մեկ այլ ոլորտի օրենսդրության իմացությամբ, իսկ մյուս ոլորտները ընթացիկ սովորելու և այդ ոլորտներում պահանջների կատարման պատրաստակամությունը), 

 • Անգլերենի գերազանց և ռուսերենի լավ իմացություն, 

 • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձը մասնագիտական ոլորտում, համարժեք պրակտիկա կամ հասարակական գործունեություն, 

 • ISO, HACCP և նմանատիպ այլ ստանդարտների  սերտիֆիկացման ոլորտում փորձը կդիտվի որպես առավելություն։ 

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 15.12.2021
Թափուր աշխատատեղեր
 • Թափուր աշխատատեղեր
SPAYKA