logo

Հարգելի գործընկերներ, ընկերության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, բողոքի, դիտողության  կամ առաջարկի դեպքում խնդրում ենք գրել հաղորդագրություն [email protected] spayka.com  էլ. հասցեին  կամ զանգահարել +374 10 444 470  հեռախոսահամարով:

Թափուր աշխատատեղեր

«Սպայկա» ընկերությունը ողջունում է բոլոր նրանց, ովքեր եռանդուն, նպատակասլաց, շնորհաշատ են և ցանկանում են իրենց մասնագիտական հմտությունները ներդնել մեր ընկերությունում:

Աշխատատեղեր
Միջազգային բեռնափոխադրումների մասնագետ


Ընկերության միջազգային բեռնափոխադրումների կազմակերպում և վերահսկում։ 

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Միջազգային բեռնափոխադրումներ իրկանացնելու նպատակով գտնել նոր հաճախորդներ, կնքել պայմանագրեր,

 • Կազմել և ձևակերպել բեռնափոխադրման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն կառավարման կամ մարքեթինգի բնագավառում,

 • Համակարգչի իմացություն (MS Office),

 • Ռուսաց լեզվի և անգլերենի գերազանց իմացություն /պարսկերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/, 

 • Աշխատանքային փորձը տրանսպորտի կամ բեռնափոխադրումների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն,

 • Արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն,

 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,

 • Թիմում աշխատելու ունակություն,

 • Պատասխանատվության բարձր զգացում:

Աշխատանքի վայր` Երևան |Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք|Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2022
Գյուղատնտես

 

Ժամանակակից ջերմոցային համալիրում իրականացնել գյուղատնտեսի աշխատանքը:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Կազմակերպել և վերահսկել ջերմոցային համալիրում գյուղատնտեսական մշակաբույսի աճեցումը ,

 • Ջերմոցային համալիրի մշակաբույսերի բերքատվության և որակի բարձրացման ուղղությամբ ներդնել նոր տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ,

 • Վերահսկել և կազմակերպել մշակաբույսի ժամանակին ջրման, պարարտացման և խնամքի գործընթացները,

 • Իրականացնել բույսերի ֆիզիոլոգիական վիճակը բնութագրող պարամետրերի չափումներ և մոնիթորինգ,

 • Կատարել գյուղմթերքը վնասատուներից, հիվանդություններից և մոլախոտերից պաշտպանելուն ուղղված աշխատանքներ,

 • Հետևել և վերահսկել բերքահավաքի կազմակերպման, փոխադրման, տեսակավորման և պահպանման աշխատանքները, 

 • Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի որակի և  աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ  անմիջական ղեկավարին պարբերաբար ներկայացնել գրավոր կամ բանավոր առաջարկներ։

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն գյուղատնտեսական կրթություն,

 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձը /կարող են դիմել նաև նորավարտ կամ  բարձր կուրսի ուսանողները/,

 • MS Office-ի իմացություն,

 • Ռուսերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է /անգլերեն  լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/,

 • Թիմում աշխատելու ունակություն,

 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն։

 

Աշխատանքի վայր` Երևան - Արտաշատ | Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք | Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2022

Ներմուծման և արտահանման պլանավորման բաժնի մասնագետ

 

Իրականացնել ներմուծման և արտահանման պլանավորման աշխատանքների կազմակերպման գործընթացը։ 

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Համաձայն Ընկերության վաճառքների իրականացման ռազմավարության մասնակցել ցանկացած տիպի գյուղմթերքի, փաթեթավորման և պահեստավորման հետ կապված օժանդակ նյութերի ձեռքբերման, ներմուծման և արտահանման պլանավորման աշխատանքների կազմակերպման գործընթացին,

 • Կազմակերպել արտաքին շուկաներից ցանկացած տիպի գյուղմթերքի, փաթեթավորման և պահեստավորման հետ կապված օժանդակ նյութերի ներմուծման գործընթացը,

 • Առաջարկվող ապրանքների գնի որակի, ծավալների վերաբերյալ կատարել շուկաների ուսումնասիրություն,

 • Հանդիպել խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների, մատակարարների և մթերող-արտահանող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ,

 • Ուսումնասիրելևհամադրել արտաքին շուկայում նմանատիպ ապրանքատեսակներ /գյուղմթերք/ առաջարկող կազմակերպությունների առաջարկները։ 

 • Հետևել ներմուծված գյուղմթերքի որակական հատկանիշներին, անհրաժեշտության դեպքում մատակարարված ապրանքի որակի վերաբերյալ տալ եզրակացություններ և մեկնաբանություններ, 

 • Հետևել արտահանվող  գյուղմթերքի վաճառքների ծավալներին, սպառողների կողմից ներկայացվող առարկություններին՝ կապված գյուղմթերքի որակական հատկանիշների հետ, 

 • Օտարերկրյա մատակարարների հետ բանակցել ներմուծվող գյուղմթերքի գնի վերաբերյալ, հետևել պայմանագրային պարտավորությունների ժամանակին և պատշաճ կատարմանը, 

 • Կնքել գյուղմթերքի  ներմուծման և մատակարարման պայմանագրեր։ 

Անհրաժեշտ հմտություններ
 • Բարձրագույն տեխնիկական  կրթություն,

 • Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, պարսկերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

 • Մաթեմատիկական (հաշվարկների) գիտելիքներ,

 • Աշխատանքային փորձը սպասարկման կամ վաճառքի ոլորտում ցանկալի է, 

 • MS Office իմացություն,

 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն

 • Թիմում աշխատելու ունակություն,

 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ: 

 
Աշխատանքի վայր` Երևան | Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք | Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2022
Որակի վերահսկման պատասխանատու

 

Մթերման բաժնում իրականացնել որակի պատասխանատու- ապրանքագետի պարտականությունները:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Կատարել պատրաստի արտադրանքի և մթերված գյուղմթերքի  որակի  վերահսկում՝ ընդունված ստանդարտների և տեխնիկական պահանջների, հաստատված նմուշների, տեխնիկական փաստաթղթերի, պայմանագրերի և մատակարարման պահանջների համապատասխան,

 • Մթերման աշխատանքների ժամանակ խստորեն ստուգել և վերահսկել  մատակարարների  կամ ֆերմերների կողմից բերված ապրանքի որակը՝ պահպանելով ստանդարտով նախատեսված որակի, արտաքին տեսքի պահպանման պահանջները,

 • Ղեկավարությանը, ինչպես նաև պաշտոնեական պարտականությունների շրջանակում համագործակցող ստորաբաժանումների ղեկավարներին  հայտնաբերված անհամապատասխանությունների և թերությունների մասին ներկայացնել գրավոր հաշվետվություններ,

 • Ներկայացնել օրական հաշվետվություններ մթերված ապրանքի քաշի, որակի և այլ պայմանների վերաբերյալ,

 • Ըստ անհրաժեշտության կայացնել որոշումներ՝ կապված մթերված ապրանքը ընդունելու կամ չընդունելու հետ։

Անհրաժեշտ հմտություններ
 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տեխնիկական կամ գյուղատնտեսական),

 • Որակի վերահսկման մեթոդական, նորմատիվ - տեխնիկական փաստաթղթերի և միջազգային ստանդարտների իմացություն,

 • Ռուսերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է /անգլերեն  լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/,

 • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

 • MS Office իմացություն,

 • Թիմում աշխատելու ունակություն,

 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

 • Պատասխանատու, կարգապահ։

Աշխատանքի վայր` Երևան | Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք | Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2022
Տրանսպորտային միջոցների երթերը համակարգող

 

Տրանսպորտի դեպարտամենտում իրականացնել բեռնատարների երթերը կարգավորող դիսպետչերի աշխատանքը:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Վերահսկել և կառավարել երթուղում գտնվող տրանսպորտային միջոցների շարժը,

 • Մշտապես կապի մեջ լինել վարորդների հետ, և ղեկավարել նրանց աշխատանքը երթուղու ընթացքում,

 • Կազմել և ձևակերպել բեռնափոխադրման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տեխնիկական/,

 • Ռուսերեն լեզվի գերազանց իմացություն /այլ օտար լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/,

 • Համակարգչի իմացություն,

 • Առնվազն 2-3 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր է,

 • Արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն,

 • Բանակցություններ վարելու ունակություն,

 • Թիմում աշխատելու ունակություն:

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2022
Վարորդ - էքսպեդիտոր

 

Միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնելու նպատակով` «Սպայկա» ընկերությանն անհրաժեշտ են 25-55 տարեկան փորձառու վարորդ- էքսպեդիտորներ

 

Աշխատանքային պարտականություններ

Միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացում դեպի Եվրոպա, ԱՊՀ և Պարսկական ծոցի երկրներ:

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Վարորդական իրավունքի E կարգի վկայականի առկայություն,

 • Ռուսաց լեզվի պարտադիր իմացություն: Այլ օտար լեզվի իմացությունը և միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն:
Վարձատրություն` Մրցակցային |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 31․05. 2022
Այգեգործ-բանվորուհի

 

Նորագավիթում գտնվող ջերմոցային համալիրում անհրաժեշտ են այգեգործ-բանվորուհիներ:


Աշխատավարձը՝ 125.000 - 200.000 դրամ։  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ։ 


Մանրամասների համար զանգահարել աշխատանքային ժամերին հետևյալ հեռախոսահամարներով ՝

098 60- 46-49, 010 44-44-70։ 


Ցանկալի է դիմեն Խարբերդ, Այնթապ, Էրեբունի և ՇԵնգավիթ համայնքների բնակիչները:


Աշխատանքի վայր` Նորագավիթ |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ` 31.05.2021

Վաճառքի մասնագետ

 

Արտաքին շուկայում մեծածախ վաճառքի իրականացում:

 

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Արտաքին շուկայում (ԱՊԸ,Եվրոպա) իրականացնել առկա ապրանքատեսակների (գյուղմթերք) վաճառք,
 • Գտնել նոր հաճախորդներ, ընդլայնել հաճախորդների բազան և կնքել նոր պայմանագրեր,
 • Վերահսկել պայմանագրային պարտավորությունների ժամանակին կատարումը:

Պահանջվող որակավորումը
 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ռուսերենի գերազանց իմացություն,
 • Անգլերենի իմացություն, այլ օտար լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • MS OFFICE  իմացություն,
 • Աշխատանքային փորձը սպասարկման կամ վաճառքի ոլորտում պարտադիր է,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Բանակցություններ վարելու ունակություն:

Աշխատանքի վայր` Երևան |  Աշխատանքային գրաֆիկ` Ամբողջական դրույք |  Դիմումի վերջնաժամկետ`31.05.2022

Թափուր աշխատատեղեր
 • Թափուր աշխատատեղեր
SPAYKA