Ֆինանսական հաշվետվություններ

   Ստորև ներկայացված էլեկտրոնային ֆայլի միջոցով առավել հանգամանորեն ծանոթացեք «Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից աուդիտ իրականացրած «Սպայկա» ՍՊԸ-ի  համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին և անկախ աուդիտորի եզրակացությանը:

Ներդրողներին
SPAYKA