logo

Հարգելի գործընկերներ, ընկերության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, բողոքի, դիտողության  կամ առաջարկի դեպքում խնդրում ենք գրել հաղորդագրություն [email protected] spayka.com  էլ. հասցեին  կամ զանգահարել +374 10 444 470  հեռախոսահամարով:

18.02.2019
Armenian fruit and vegetable processor eyeing Europe
Armenian fruit and vegetable processor eyeing Europe

Armenian fruit and vegetable processor eyeing Europe․

Fresh and mixed vegetable preparations are the key targeted products

Armenia’s food enterprise company, Spayka, debuted at this year’s Fruit Logisitca in Berlin in a bid to present its product portfolio to the European market.

 

Source: https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/CO225166/Armenian-fruit-and-vegetable-processor-eyeing-Europe?fbclid=IwAR3-wXDb-pRerrXC249RS_0chp4GM2WaBozNC6QW0e69hd-NXFTYIG0FE-M

SPAYKA