logo

Հարգելի գործընկերներ, ընկերության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, բողոքի, դիտողության  կամ առաջարկի դեպքում խնդրում ենք գրել հաղորդագրություն spayka@ spayka.com  էլ. հասցեին  կամ զանգահարել +374 10 444 470  հեռախոսահամարով:

03.06.2021
ՍՊԱՅԿԱ ՍՊԸ դրամային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ
ՍՊԱՅԿԱ ՍՊԸ դրամային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. մայիսի 21-ի Թիվ N 1/287Ա որոշմամբ գրանցվել է «ՍՊԱՅԿԱ» ՍՊԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:


Տեղաբաշխումն սկսվում է 2021 թվականի հունիսի 9-ից և ավարտվելու է 2021թ. հուլիսի 9-ին կամ ավելի վաղ` այն օրը, երբ վաճառվի վերջին պարտատոմսը:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ առաքեն կամ ներկայացնեն Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ/հայտեր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտի լրացումից և պատշաճ կերպով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ առաքումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է տեղաբաշխման նպատակով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված 1570043103122800 հաշվեհամարին կատարի ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց վճարում:


Ծրագրային ազդագրի և թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է բեռնել ստորև ներկայացված հղումներով, իսկ թղթային տարբերակները` այցելելով Ամերիաբանկի գլխամասային գրասենյակ(ՀՀ, 0010 Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2):


Պարտատոմսերիէականպայմանները 

 

ԴԱՍԸ

 Անվանական արժեկտրոնային  

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100.000 ՀՀ դրամ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

 2,100,000,000 ՀՀ դրամ

ՔԱՆԱԿԸ

 21,000 հատ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 24 ամիս

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

 12,5 %

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 3 ամիս պարբերականությամբ 

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ

 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ


 


Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմանները

Մեկ պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման ժամկետի ընթացքումSPAYKA