logo

Հարգելի գործընկերներ, ընկերության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, բողոքի, դիտողության  կամ առաջարկի դեպքում խնդրում ենք գրել հաղորդագրություն [email protected] spayka.com  էլ. հասցեին  կամ զանգահարել +374 10 444 470  հեռախոսահամարով:

15.11.2018
Armenian company to expand with 50 ha semi-closed greenhouse
Armenian company to expand with 50 ha semi-closed greenhouse

Caretaker minister of agriculture in Armenia, Gegham Gevorgyan, has paid a working visit to the headquarters of SPAYKA to view the company’s operations.

The company plans to commission an additional 50 hectares of state-of-the-art greenhouse in a month, which SPAYKA project management department chief Karen Baghdasaryan described as “the biggest greenhouse using semi-closed technologies in the world”. The high quality tomatoes that will be produced are planned to be exported to European and Arabic countries.

“The first batch of our local tomatoes recently reached Dubai on land, and this market, one can say has already opened for Armenian production. Armenia, thanks to its location, has an advantage, because production of this quality reaches Dubai by aircraft from European countries, and our products become more competitive,” Baghdasaryan said.


Source: https://www.hortidaily.com/article/9043112/armenian-company-to-expand-with-ha-semi-closed-greenhouse/?fbclid=IwAR3vEztXJo6oHyO3AEk5T3VBDzWkpB5cKquHwWsUy488mhyhQajauZLm8PA

SPAYKA